نوشته‌ها

شروع فصلی نو

شروع فصلی نو

شروع فصلی نو

ســـلام!! شروع فصلی نو در زندگی ام

خوبین شما؟!

من که عالی ام، برای شروع فصلی نو در زندگی.. طراجی وب سایت… افتخار شاگردی آقای حاجی محمدی برای توسعه مهارت های طراحی وب سایت

افتخار شاگردی آقای بهرام پور – در جهت درک بهتر دنیای اطراف برای بهتر زیستن

اهدافم با کارهام هماهنگه – اولین مقاله ام راجع به وردپرس را نوشتم

 

خدایا شکرت 🙂